El servidor de xarxa és el servei on s’envien les dades dels sensors i on les usuàries recuperen les seves dades, les decripten i reenvien al servidors d’aplicacions de la seva tria. Per defecte, a The Things Network a Europa, les passarel·les envien les dades al servidor de TTN a Amsterdam. Ens sembla interessant oferir un servei de servidor de xarxa local amb els següents avantatges:
  • Evitem trànsit innecessari de dades: no cal enviar les dades a Amsterdam i de tornada a Catalunya
  • Millor qualitat de servei: sota el nostre control podem garantir un millor nivell de qualitat
  • Integracions: essent un servidor nostre, podem fer integracions i adaptacions que vulguem, per exemple amb els serveis estàndards de programari que treballem amb la XOIC, sota un compte únic, o com vagi sorgint i interessant a la nostra comunitat.
Els servidors de xarxa es poden posar en marxa per a una entitat, municipi o per a tota la comunitat. Hi ha tres reptes que es combinen:
1) mantenir actualitzat el software del servidor de xarxa amb tots els seus components;
2) cuidar les passarel·les que apunten el seu trànsit al servidor;

3) assegurar que les usuàries puguin accedir a les seves dades de sensors tant si viatgen per un servidor o per un altre. Aquest últim punt depèn del software de servidor de xarxa i de les interconnexions que es mantinguin amb altres servidors.

Si us interessa tenir un servidor de xarxa local, escriviu-nos i veiem com hi podeu contribuir!