La internet de les coses en general i la XOIC en concret fan possibles molts nous usos, des del monitoratge de consums, de la situació d’objectes, de qualitats diverses de l’aire i l’aigua, o la geolocalització de vehicles i altres objectes, que a la vegada poden propiciar nous usos, alertes i accions automatitzables etc. Ens interessa especialment usos per reduir l’impacte al medi i la millora de la seva sostenibilitat.

En els tallers socials de la XOIC treballem en diferents formats però amb una estructura comuna:

  • presentació a nivell conceptual i introducció a casos pràctics
  • identificació de necessitats i reptes socials
  • exploració de possibles solucions
  • confecció de primers prototips

Seguirem desenvolupant solucions pràctiques i les posarem prova en l’entorn. Escriviu-nos si voleu explorar solucions amb nosaltres!