La XOIC es defineix pels següents valors:

 • És una infraestructura de telecomunicacions pública comunitària dirigida a la Internet de les coses a la que s’apliquen els termes i condicions del Manifest TTN i dels “Comuns de la XOLN de Guifi.net“. Està disponible per al públic en general, quan s’hi adhereixen nous participants, s’amplia. A través de la xarxa s’obté i alhora se subministra un servei de comunicacions electròniques amb els altres participants, sigui directament o a través de la interconnexió amb altres xarxes.
 • És oberta perquè s’ofereix universalment a la participació de tothom sense cap mena d’exclusió ni discriminació, i perquè s’informa en tot moment de com funciona i dels seus components, permetent així que qui vulgui pugui millorar-la. Tampoc no es posen barreres de pagament per l’accés per no discriminar un model de negoci sobre un altre.
 • És comunitària i procomuna: perquè les persones usuàries participen en la construcció, contribuint amb recursos, coneixement i poden participar en la governança. Construïm la xarxa amb comunitats o grups locals que co-decideixen sobre la infraestructura compartida.
 • És solidària i d’ajuda mútua, buscant que tots els membres de la comunitat s’hi sentin a gust i s’apoderin del projecte.
 • És cooperativista, perquè tothom està convidat a fer-se’n soci/a i formar part de la cooperativa femProcomuns des de la qual consolidem la XOIC.
 • És lliure perquè tothom pot gaudir-ne independentment del seu nivell de participació a la xarxa, no es poden imposar termes i condicions que contradiguin aquest acord de forma unilateral.
 • És neutral perquè la xarxa és independent de les dades, no les condiciona i hi poden circular lliurement; Els usuaris poden connectar els seus sensors i actuadors i accedir-hi independentment de les seves possibilitats financeres o condició social.
 • És tecnològicament agnòstica: La xarxa també és neutral o tecnològicament agnòstica respecte la tecnologia: la xarxa es pot construir amb la tecnologia que decideixin els seus participants sense més limitacions que les que es derivin de la mateixa tecnologia.
 • Sobirania tecnològica: busca la conscienciació i l’apoderament de la tecnologia per part de les mateixes persones usuàries.
 • Autonomia social: busca que les persones participants maximitzen les seves llibertats individuals i col·lectives a través de les tecnologies de la Internet de les coses.
 • Tecnoètica: el projecte prioritza els valors ètics posant en el centre les persones i la comunitat.