La XOIC és un projecte impulsat des de la cooperativa integral femProcomuns per contribuir a crear una xarxa oberta i comunitària per la Internet de les Coses. És una aposta cooperativa per posar en comú infraestructures, serveis, coneixements i pràctiques entorn de la Internet de les coses, fer-ne divulgació i pedagogia i desenvolupar casos d’ús.

En la seva concepció es basa en la xarxa The Things Network, una xarxa comunitària que va néixer a Amsterdam l’estiu del 2015, que utilitza programari lliure i és respectuosa amb la privacitat, i de la qual la XOIC n’és impulsora a Catalunya en col·laboració amb diferents entitats socials del territori (llegir més), participant i donant suport a la comunitat de The Things Network a Catalunya. La XOIC s’emmiralla, col·labora i fa servir per al seu desplegament Guifi.net, la xarxa de telecomunicacions de comuns oberta, lliure i neutral. La XOIC es fonamenta en un model de cooperativisme obert i posa la comunitat en el centre.

Es construeix gràcies a les contribucions de persones i entitats que comparteixen els seus coneixements, les seves antenes i els seus dispositius, que aporten espais on desplegar infraestructures i que contribueixen fent proves i mantenint els diferents serveis de la Xarxa.

La XOIC és el grup dins de femProcomuns que treballa per contribuir a la xarxa i que presta serveis relacionats amb aquesta. Està formada per persones que treballen a la cooperativa i hi poden participar persones i entitats que volen disposar de serveis compartits i servidors de xarxa locals i garantir que el coneixement, les dades i els continguts estiguin en formats oberts i sota models de propietat no exclusiva, de manera que puguin ser reaprofitats des de les administracions públiques, centres educatius i entitats.

Per participar en la governança de la xarxa i en l’orientació del projecte, les persones interessades en la XOIC poden esdevenir sòcies de la cooperativa femProcomuns (amb una aportació única i retornable al capital social de 10 €) i fer una aportació monetària regular a la cooperativa.

  La XOIC es desenvolupa des de femProcomuns, cooperativa integral sense afany de lucre que té l’objectiu de consolidar un ecosistema procomú, basat en els principis de l’autogestió comunitària, la sostenibilitat ecològica, econòmica i humana, el coneixement compartit i la replicabilitat.

Perquè

La Internet de les coses genera noves oportunitats i també nous reptes. Ens permet monitorar el nostre entorn, compartir dades i actuar de forma més intel·ligent. Ens fa ser més conscients del nostre entorn, de la necessitat de compartir recursos escassos i evitar el malbaratament de recursos materials i energètics. També planteja grans amenaces respecte a la privacitat, perquè qui controli la xarxa i les dades, podrà controlar molts aspectes de les nostres vides. Per això volem que la xarxa estigui en mans de la comunitat i que aquesta pugui consensuar i aplicar els criteris ètics pel seu ús.

Capa social (persones i les maneres en què s’organitzen socialment)

Prenem consciència que estem atrapades en diverses xarxes centralitzades i extractives. Apostem per treballar i viure en organitzacions comunitàries i permeables, flexibilitzant les jerarquies. Reconeixem que per fer aquest procés calen models organitzatius i comunicatius complexos. Explorem diverses metodologies per facilitar aquest canvi cultural, de formes de treball i de vida, tenint en compte les cures i deixant rastre, en estigmèrgia, per poder repetir allò que ens surt bé i perquè altres companyes s’hi puguin afegir i fer créixer la missió compartida.

Capa tecnològica (plataforma digital, aparells i suports de connexió)

Visibilitzem la infraestructura física, de servidors i xarxes, invisibilitzada pel discurs del “cloud“, la retornem a una gestió cooperativa i comunitària. Contribuïm a fer créixer xarxes comunitàries existents com The Things Network o Guifi.net. A The Things Network fem servir l’estandar LoRaWAN per la comunicació sensefils a llarga distància, de poc consum de dades i energia per connectar sensors i actuadors sense fils. Els nodes de Guifi ens poden proporcionar ubicacions on col·locar les nostres antenes i també connectivitat a Internet. Quan fem un desplegament nou, mirem de fer-hi arribar Guifi si no hi ha cobertura.
Ens basem en els millors serveis de programari lliure que coneixem i contribuïm a millorar-los i oferir-los com un servei a les usuàries. Posem en marxa servidors de xarxa i interconnectem amb altres xarxes comunitàries en altres territoris per crear una xarxa descentralitzada.

Capa discursiva (el contingut de la comunicació)

Construïm coneixement, dades i continguts en formats oberts i interoperables – que es poden llegir per diferents dispositius i programaris – sota models de propietat no-exclusiva – amb llicències lliures -, perquè puguin ser reaprofitats i es puguin fer evolucionar. Ens empoderem per aprendre plegades i desenvolupar recursos pràctics i útils per a entitats i empreses, i recursos pedagògics i educatius per a estudiants i centres educatius. Ho fem amb l’objectiu de facilitar l’accés universal a la Internet de les coses.