L‘objectiu principal de la XOIC és posar en comú infraestructures, serveis, coneixements i pràctiques entorn de la Internet de les coses i enfortir els diferents serveis cooperativitzats en les següents categories principals: xarxa, formació, programari, usos socials, productes i servidor de xarxa.