L‘objectiu principal de la XOIC és posar en comú infraestructures, serveis, coneixements i pràctiques entorn de la Internet de les coses i enfortir els diferents serveis cooperativitzats en les següents categories principals: xarxa i serveis a entitats i municipis, formació i tallers, programari i productes