La xarxa XOIC és una infraestructura de telecomunicacions comunitària dirigida a la Internet de les coses, impulsada amb un model cooperatiu.

És una infraestructura de telecomunicacions

Formada per un conjunt d’antenes que cobreixen el territori i s’interconnecten entres sí mitjançant l’accés a servidors compartits. La XOIC contribueix a la xarxa i comunitat The Things Network.

Coneix més el projecte.

 

És comunitària

I respon a un model de co-producció i co-governança procomú. L’ús i la contribució a la xarxa es regeix per dos documents fundacionals:

A través de la xarxa s’obté i alhora es subministra un servei de comunicacions electròniques amb els altres participants, ja sigui directament o a través de la interconnexió amb altres xarxes.

Coneix més la comunitat.

 

És cooperativa

Com a infraestructura mancomunada es cooperativitzen les activitats de producció i ús mitjançant la cooperativa integral sense afany de lucre i d’iniciativa social femProcomuns SCCL. La cooperativa proporciona una entitat jurídica de suport a la comunitat, un entorn organitzatiu des d’on impulsar i consolidar la xarxa, així com un espai de co-governança.

Tant les persones com les entitats es poden fer sòcies usuàries de la cooperativa obtenint veu i vot en la seva assemblea. Associar-se implica un nivell més alt de compromís amb el projecte.

Coneix més la cooperativa femProcomuns que es va crear per ser una eina estratègica que contribueixi a la sostenibilitat de projectes com aquest.

 

S’hi pot contribuir

Hi ha vàries maneres de contribuir al desplegament de la xarxa, l’extensió del seu ús, el manteniment i la consolidació:

 • Fer-ne ús.
  • Connectar-hi sensors i actuadors. Reportar els casos d’ús.
  • Generar dades obertes
 • Aportar a les infraestructures físiques i de programari
  • Desplegar i/o mantenir antenes passarel·la (gateways)
  • Oferir espais físics on instal·lar antenes, connexió a la xarxa elèctrica i/o a internet.
  • Contribuir al codi, la traducció o en l’administració del software que fem servir.
 • Associar-se
  • Fer una contribució econòmica regular.
  • Participar en els espais de co-governança
 • Fer-se entitat padrina
  • Impulsar el desplegament de la xarxa en un territori o àmbit social.
Informa’t de com associar-te o ser-ne entitat padrina.