En les activitats de formació de la XOIC treballem per l’apoderament ciutadà sobre les tecnologies que componen la internet de les coses, l’ampliació de la borsa de persones formadores i tenim en compte la visió de gènere.
La internet de les coses en general i TTN, en concret, fan possibles molts nous usos, des del monitoratge de consums, de la situació d’objectes, de qualitats diverses de l’aire i l’aigua, o la geolocalització de vehicles i altres objectes, que a la vegada poden propiciar nous usos, alertes i accions automatitzables, etc. Ens interessa especialment usos per reduir l’impacte al medi i la millora de la seva sostenibilitat.

Els tallers que oferim actualment, són:

 

Tallers introductoris

Tallers per començar amb internet de les coses en xarxa oberta

Durada: 2 hores

Format: online o presencial

 Fora de l’àrea metropolitana de Barcelona es farà online, si es vol fer presencial pot implicar un cost de desplaçament.

Preu: 194,21€ (base) · 235€ (IVA inclòs) Escriu-nos si vols fer un taller

 • Introducció al projecte The Things Network
 • Introducció a la comunitat TTNCat i la XOIC
 • Conceptes bàsics: LoRa, LoRaWan, arquitectura d’alt nivell de TTN
 • Presentació de diferents casos d’ús
 • Preguntes
 • Plaques de prototipat compatibles LoRaWan existents
 • Frameworks de treball
 • Backend de TTN: Aplicatiu
 • Hands-on: treballem una aplicació d’exemple
 • Explicació de l’aplicació (termòstat, qualitat de l’aire, presència, …)
 • Explicació codi
 • Introducció pràctica a la consola de TTN
 • Proves
 • Preguntes

 

Tallers d’aprofundiment

Tallers per aprofundir en determinats aspectes i activitats per estendre l’ús social

Durada: 3 hores

 Fora de l’àrea metropolitana de Barcelona es farà online, si es vol fer presencial pot implicar un cost de desplaçament.

Preu: 371,90€ (base) · 450€ (IVA inclòs) Escriu-nos si vols fer un taller

Format: online o presencial

 • Enllaç de ràdio-freqüència
  • Link budget
  • Tipus d’antenes
  • Guany
  • Direccionalitat
  • Atenuació
 • Dispositius (emissors)
  • Tipus de dispositius
  • Modes d’activació
  • Transferència de dades adaptativa
  • Cicle de treball
  • Seguretat/encriptació
 • Passarel·les
  • Conceptes bàsics
  • Arquitectura (maquinari)
  • Arquitectura (programari)
  • Alta d’una passarel·la
  • Passarel·les monocanal
  • Passarel·les DIY
  • Passarel·les comercials
Format: online o presencial

 • Backend TTN
  • Seguretat
  • Integracions
  • Handlers
 • Eines de codi lliure existents
  • Gestió de missatges
  • Persistència de dades
  • Graficat
 • Presentació de diferents eines lliures existents
 • Demostració d’algunes de les eines (p.e. Mosquitto, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Blynk)
 • Hands-on
 • Preguntes
Format: només presencial

 • Identificació de materials necessaris per construir una gateway TTN
 • Pas a pas del procés de construcció
 • Configuració de la gateway connectada a TTN
 • Consells per la instal·lació de la gateway
 • Proves de transmissió amb nodes de prototipat

 

Tallers socials

Tallers per fomentar les idees i iniciatives socials en el camp de la Internet de les Coses

Durada: 3 hores

 Fora de l’àrea metropolitana de Barcelona es farà online, si es vol fer presencial pot implicar un cost de desplaçament.

Preu: 826,45€ (base) · 1.000€ (IVA inclòs) Escriu-nos si vols fer un taller o per demanar pressupost d’un taller social de més durada.

Format: online o presencial

 • Definició dels objectius i regles de la sessió
 • Introduccions:
  • Per a què serveix la Internet de les Coses?
  • Amenaces i oportunitats de la IoT
  • Introducció no-tècnica de la XOIC i TTNcat
 • Dinàmica per definir i identificar necessitats i reptes socials
 • Formar equips
 • Presentació de les eines a disposició dels equips
 • Dinàmica per explorar i treballar possibles solucions
 • Posada en comú
 • Treball hands-on per definir projectes i prototips
 • Presentació, conclusions, premis, següents accions…

 

Hackatons

Tallers per fomentar les idees i projectes en el camp d’Internet de les Coses

Durada: 8 hores

 Fora de l’àrea metropolitana de Barcelona es farà online, si es vol fer presencial pot implicar un cost de desplaçament.

Preu: 1653€ (base) · 2.000€ (IVA inclòs) Escriu-nos si vols fer un taller o per demanar pressupost d’un hackató de més durada.

Format: online o presencial

 • Definició dels objectius i regles de la Hackató
 • Introduccions:
  • Per a què serveix la Internet de les Coses?
  • Amenaces i oportunitats de la IoT
  • Introducció no-tècnica de la XOIC TTNcat
 • Dinàmica per definir reptes
 • Formar equips
 • Treball hands-on per definir projectes i prototips
 • Presentació de les eines a disposició dels equips
 • Presentació, conclusions, premis, següents accions…

 

Formats i tarifes

Totes les propostes i temàtiques es poden transmetre en qualsevol dels següents formats:

Formacions presencials, amb materials en paper i descarregables online
Formacions semi-presencials i totalment online amb presentació descarregable i mostrada per pantalla compartida
Disseny i redacció d’itineraris i materials formatius adaptats a les persones receptores

 

Acompanyament i suport:

Per iniciar-se en el món de la Internet de les coses hi ha molts aspectes a conèixer. Des de la XOIC de femProcomuns, oferim diferents canals de suport i acompanyament, presencial, semi-presencial i remot,  amb professionals especialitzats per construir junts una comunitat local dinàmica i autosostinguda. Escriviu-nos si us cal acompanyament!