En les activitats de formació de la XOIC treballem per l’apoderament ciutadà sobre les tecnologies que componen la internet de les coses, l’ampliació de la borsa de persones formadores i tenim en compte la visió de gènere.
La internet de les coses en general i TTN, en concret, fan possibles molts nous usos, des del monitoratge de consums, de la situació d’objectes, de qualitats diverses de l’aire i l’aigua, o la geolocalització de vehicles i altres objectes, que a la vegada poden propiciar nous usos, alertes i accions automatitzables, etc. Ens interessa especialment usos per reduir l’impacte al medi i la millora de la seva sostenibilitat.

Els tallers que oferim actualment, són:

 

Tallers introductoris

Tallers per començar amb internet de les coses en xarxa oberta

Durada: 2 hores

Format: online o presencial

 Fora de l’àrea metropolitana de Barcelona es farà online, si es vol fer presencial pot implicar un cost de desplaçament.

Preu: 194,21€ (base) · 235€ (IVA inclòs) Escriu-nos si vols fer un taller

  • Introducció al projecte The Things Network
  • Introducció a la comunitat TTNCat i la XOIC
  • Conceptes bàsics: LoRa, LoRaWan, arquitectura d’alt nivell de TTN
  • Presentació de diferents casos d’ús
  • Preguntes
  • Plaques de prototipat compatibles LoRaWan existents
  • Frameworks de treball
  • Backend de TTN: Aplicatiu
  • Hands-on: treballem una aplicació d’exemple
  • Explicació de l’aplicació (termòstat, qualitat de l’aire, presència, …)
  • Explicació codi
  • Introducció pràctica a la consola de TTN
  • Proves
  • Preguntes

 

Tallers d’aprofundiment

Tallers per aprofundir en determinats aspectes i activitats per estendre l’ús social

Durada: 3 hores

 Fora de l’àrea metropolitana de Barcelona es farà online, si es vol fer presencial pot implicar un cost de desplaçament.

Preu: 371,90€ (base) · 450€ (IVA inclòs) Escriu-nos si vols fer un taller

Format: online o presencial

  • Enllaç de ràdio-freqüència
    • Link budget
    • Tipus d’antenes
    • Guany
    • Direccionalitat
    • Atenuació
  • Dispositius (emissors)
    • Tipus de dispositius
    • Modes d’activació
    • Transferència de dades adaptativa
    • Cicle de treball
    • Seguretat/encriptació
  • Passarel·les
    • Conceptes bàsics
    • Arquitectura (maquinari)
    • Arquitectura (programari)
    • Alta d’una passarel·la
    • Passarel·les monocanal
    • Passarel·les DIY
    • Passarel·les comercials
Format: online o presencial

  • Backend TTN
    • Seguretat
    • Integracions
    • Handlers
  • Eines de codi lliure existents
    • Gestió de missatges
    • Persistència de dades
    • Graficat
  • Presentació de diferents eines lliures existents
  • Demostració d’algunes de les eines (p.e. Mosquitto, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Blynk)
  • Hands-on
  • Preguntes
Format: només presencial

  • Identificació de materials necessaris per construir una gateway TTN
  • Pas a pas del procés de construcció
  • Configuració de la gateway connectada a TTN
  • Consells per la instal·lació de la gateway
  • Proves de transmissió amb nodes de prototipat

 

Tallers socials

Tallers per fomentar les idees i iniciatives socials en el camp de la Internet de les Coses

Durada: 3 hores

 Fora de l’àrea metropolitana de Barcelona es farà online, si es vol fer presencial pot implicar un cost de desplaçament.

Preu: 826,45€ (base) · 1.000€ (IVA inclòs) Escriu-nos si vols fer un taller o per demanar pressupost d’un taller social de més durada.

Format: online o presencial

  • Definició dels objectius i regles de la sessió
  • Introduccions:
    • Per a què serveix la Internet de les Coses?
    • Amenaces i oportunitats de la IoT
    • Introducció no-tècnica de la XOIC i TTNcat
  • Dinàmica per definir i identificar necessitats i reptes socials
  • Formar equips
  • Presentació de les eines a disposició dels equips
  • Dinàmica per explorar i treballar possibles solucions
  • Posada en comú
  • Treball hands-on per definir projectes i prototips
  • Presentació, conclusions, premis, següents accions…

 

Hackatons

Tallers per fomentar les idees i projectes en el camp d’Internet de les Coses

Durada: 8 hores

 Fora de l’àrea metropolitana de Barcelona es farà online, si es vol fer presencial pot implicar un cost de desplaçament.

Preu: 1653€ (base) · 2.000€ (IVA inclòs) Escriu-nos si vols fer un taller o per demanar pressupost d’un hackató de més durada.

Format: online o presencial

  • Definició dels objectius i regles de la Hackató
  • Introduccions:
    • Per a què serveix la Internet de les Coses?
    • Amenaces i oportunitats de la IoT
    • Introducció no-tècnica de la XOIC TTNcat
  • Dinàmica per definir reptes
  • Formar equips
  • Treball hands-on per definir projectes i prototips
  • Presentació de les eines a disposició dels equips
  • Presentació, conclusions, premis, següents accions…

 

Formats i tarifes

Totes les propostes i temàtiques es poden transmetre en qualsevol dels següents formats:

Formacions presencials, amb materials en paper i descarregables online
Formacions semi-presencials i totalment online amb presentació descarregable i mostrada per pantalla compartida
Disseny i redacció d’itineraris i materials formatius adaptats a les persones receptores

 

Acompanyament i suport:

Per iniciar-se en el món de la Internet de les coses hi ha molts aspectes a conèixer. Des de la XOIC de femProcomuns, oferim diferents canals de suport i acompanyament, presencial, semi-presencial i remot,  amb professionals especialitzats per construir junts una comunitat local dinàmica i autosostinguda. Escriviu-nos si us cal acompanyament!