En les últimes dècades, el programari lliure, també conegut com a “Programari lliure de codi obert” s’ha convertit en un recurs estratègic. A diferència del programari privatiu, es pot utilitzar, copiar, estudiar, modificar i redistribuir lliurement. En el disseny del hardware s’ha anat creixent un moviment semblant, del Maquinari Lliure, també conegut com a Open Source Hardware.

El programari lliure, i les llicències per la seva distribució, permeten la llibertat d’aprenentatge, d’ensenyar i de cooperar en la construcció de recursos i coneixement que beneficien la societat en conjunt i permet la transparència del processament de la informació. En combinació amb els estàndards oberts, el programari lliure fa possible la competència equitativa i la cooperació creant camps de joc en els quals qualsevol persona, grup de persones o organització pot participar i innovar lliure de dependències de programari, formats i especificacions. A més, les tecnologies lliures són més eficients, ja que afavoreixen la interoperabilitat, la modularitat i la reutilització de codis.

Utilitzem la definició de programari lliure de la Free Software Foundation segons la qual programari és «lliure» quan es garanteixen les següents «llibertats»:

  • 0 La llibertat de fer servir el programa, amb qualsevol propòsit.
  • 1 La llibertat d’estudiar com funciona el programa i modificar-lo, adaptant-lo a les teves necessitats.
  • 2 La llibertat de distribuir còpies del programa.
  • 3 La llibertat de millorar el programa i fer públiques aquestes millores per a tothom, de manera que tota la comunitat en surti beneficiada.